Stránkové dni


 

Kontatné informácie:

Regionálna organizácia SPZ Košice

Pri Miklušovej väznici 8

040 01 Košice

 

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 13:00

Utorok     8:00 - 13:00

Streda     11:00 - 15:00

Štvrtok    8:00 - 13:00

Piatok    nestránkový deň

Vážené dámy, vážení páni, vážená rada, milí hostia
 
Dovoľte mi  v krátkosti pripomenúť 50. výročie vzniku SPZ. Uplynulo 50 rokov od ustanovujúceho zjazdu, ktorý sa konal v dňoch 21. – 22. júna v roku 1969 v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 76 delegátov, ktorí zastupovali 29 851 členov. Prvým predsedom UV SPZ bol zvolený Dr. Štefan Teren. Za tie roky sa toho v poľovníckej organizácii veľa urobilo v prospech poľovnej zveri, ale aj veľa zmenilo.

Predsedníctvo UV SPZ na svojej prvej schôdzi sa zaoberalo súčasnou politickou situáciou a prijalo závery k prispeniu SPZ a jeho členstva ku konsolidovaniu politických pomerov. Z tohto dôvodu došlo k personálnym zmenám vo funkcionárskom aktíve SPZ, ale aj k vylúčeniu poľovníkov z radov SPZ.  Medzi nich patril aj Alexander Dubček.    25 júna 1970  sa v Bratislave stretli zástupcovia SPZ a ČMJ, aby vytvorili federálny výbor poľovníckych zväzov v Československu.  V tom istom roku sa v októbri konali oslavy 50-ročného trvania poľovníckej organizácie na Slovensku, zúčastnilo sa ich 96 slovenských poľovníkov ako aj delegácie poľovníckych organizácii z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, NDR, Maďarska, Poľska, Bulharska, Rumunska, Mongolska a Juhoslávie. Prítomní boli aj vládni činitelia. Po prvý krát tam zazneli slávnostné Lesnice na hudbu hudobného skladateľa Tibora Andrašovana, a po prvý krát boli udeľované zlaté, strieborné a bronzové medaily za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva.  Tieto medaily sa stali najvyššími poľovníckymi vyznamenaniami.

V roku 1980 po prvý krát udelilo predsedníctvo UV SPZ nové najvyššie vyznamenanie Zlatý kamzík .      
Po politických a spoločenských zmenách, ktoré nastali po novembri 1989 sa v roku 1990 v Bratislave konal mimoriadny zjazd SPZ za účasti 113 delegátov, ktorí boli zvolení v tajných voľbách.  V prijatom uznesení zjazd súhlasil s rehabilitáciou bývalých členov SPZ, vylúčených po roku 1968 za ich politické postoje  a vrátenie im členstva ak o to požiadajú.  V roku 1991 sa po prvý krát v Antone  v súčasnosti
sv. Anton uskutočnili dni svätého Huberta,  ktoré sa stali celoslovenskými poľovníckymi dňami. Toto populárne poľovnícke podujatie šíri osvetu aj medzi nepoľovníckou verejnosťou.   
Dňom 1. januára 1993 vznikla samostatná SR.  Do platnosti vstupuje nový zákon NR SR č. 99/93 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.23/1962 o poľovníctve.  Dňa 21.9.1996 bol v Bruseli prijatý SPZ do FACE – federácia poľovníckych zväzov Európskej únie, ktorá zastupuje vyše 7 miliónov poľovníkov. Prijatím zákona č. 83/1990 o združovaní občanov  sa SPZ stal nemonopolnou organizáciou.  Podľa §41 zriaďuje sa SPK. Jej zriadením bol poverený SPZ.  Ten zvolal ustanovujúci snem do Nitry dňa 23. januára 2010.   SPK je novou organizáciou zriadenou zo zákona,  ktorá združuje všetky poľovnícke organizácie a držiteľov poľovných lístkov na Slovensku.  Najväčšie zastúpenie má SPZ .  Za uplynulé roky na rozvoji slovenského poľovníctva sa podieľali s väčšou či menšou mierou tisícky obetavých poľovníkov. To, čo po nich pre nás zostalo nesmieme zničiť, ale musíme spoločne zveľaďovať pre budúce pokolenia.     
Život prináša neustále zmeny nielen v živote jednotlivca,  ale aj v spoločnosti.    Tieto zmeny neobišli  ani nás poľovníkov.   Niektorí tieto zmeny pochvaľujú ,  iní ich kritizujú.   
Nech konečne zvíťazí zdravý rozum!      
 
Juraj Kočan
Predseda osvetovej a streleckej komisie RgO SPZ Košice

Galéria

Kalendár podujatí

Kynologické podujatia

Osvetové podujatia

Strelecké podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CK Hubertus