Stránkové dni


 

Kontatné informácie:

Regionálna organizácia SPZ Košice

Pri Miklušovej väznici 8

040 01 Košice

 

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 13:00

Utorok     8:00 - 13:00

Streda     11:00 - 15:00

Štvrtok    8:00 - 13:00

Piatok    nestránkový deň

Slávnostné zasadanie RADY RgO SPZ Košice


Dňa 26.6.2018 sa konalo zasadanie RADY RgO SPZ Košice, ktorého hlavným bodom programu bolo slávnostné odovzdávanie vyznamenaní členom SPZ.


Po slávnostnom „odtrúbení“ sa začalo zasadanie, kde by sme radi podotkli, že účasť členov RADY bola 100%, za čo sme úprimne radi.
Zasadanie zahájil tajomník RgO SPZ Košice Ing. Gabriel Vukušič a prítomných privítal a poďakoval že prijali pozvanie.

Po oficiálnej časti zasadania RADY ako aj po kontrole Uznesení sa začal slávnostný ceremoniál odovzdávania ocenení.  Ocenenia odovzdávali Predseda Regionálnej organizácie SPZ Košice Mgr. Ivan Staš , tajomník RgO SPZ Košice Ing. Gabriel Vukušič a  Predseda legislatívno – právnej komisie SPZ JUDr. Richard Snopko.

Na základe návrhov predložených Predstavenstvom na RADE sme udelili vyznamenania týmto našim členom:

11 Bronzových medailí :

p. Karol Bačo
Ing. Marek Levay
Ing. Juraj Horňák
Ing. Vladislav Szczurek
Ing. Róbert Meitner
Ing. Peter Pirč
p. Michal Lojka
Ing. Milan Zuza
Ing. Ladislav Pandy
Ing. Matrin Horizral
Ing. Michal Zima

 

6 Strieborných medailí :

p. Gejza Aboši
p. Štefan Rozum
p. Vladimír Katona
p. Juraj Havrila
p. Pavol Sabol
p. Vladimír Choma
4 Zlaté medaile :
p. Jarmila Uhrinová
p. Jolana Kočiová
p. Štefan Kolesár
p. Martin Konečný

 

4 Pamätné medaile prezidenta SPZ :

p. Július Bók
Mgr. Michal Haluška
Doc. Róbert Ondrejka
p. Ivan Šoltés

 

Pamätnú medailu k 50.výročiu členstva v poľovníckej organizácii :

p. Vladimír CHoma

 

Zlatého kamzíka:

MVDr. Štefan Karahuta

 

Počas odovzdávaní nám a našim oceneným spríjemňovali slávnostnú atmosféru trubači, ktorým za krásne tóny srdečne ďakujeme. Veríme, že tieto ocenenia budú naši členovia nosiť s hrdosťou a budú im pripomínať zásluhy , oddanosť a prínosy , ktoré priniesli pre naše poľovníctvo.Po skončení odovzdávania ocenení RADA pozvala vyznamenaných hostí na slávnostnú večeru, kde sme si spríjemnili večer poľovníckymi príhodami a zážitkami.

 

Lovu a lesu zdar!                         Mgr. Ivan Staš
                                                    Predseda RgO SPZ Košice

 FOTOGAlĚRIA

Kalendár podujatí

Kynologické podujatia

Osvetové podujatia

Strelecké podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CK Hubertus